GEITEBUKKEN

Avdeling Geitebukken holder til i hovedhuset på gården.

For å få kontakt med de på Geitebukken  kan du ringe tlf. 40468446 eller 40468343.

 

Stine og Beate er pedagogiske ledere på Geitebukken.

De pedagogiske lederne på avdelingen kan nåes direkte på mail:

stine@helgerudbarnegard.no

beate@helgerudbarnegard.no