HISTORIKK

Helgerud gnr 55 bnr 2. Helgerud kommer av mannsnavnet helgi, som betyr rydning, og området ble ryddet i tidlig kristen tid. I 1840 overtok Hans Helgerud gården etter sin far Guttorm, og i 1863 kjøpte han en del av Katterud som ble lagt inn under Helgerud. Katterud navnet sikter til at stedet var tilholdssted for røyskatter.

Hovedbygningen på gården er bygget i 1868.

 Fra 1891 overtok Bernhard Helgerud gården, han bygget stabburet i 1922. I 1909 la han inn vann, og i 1912-13 la han inn elektrisitet.

I 1934 overtok sønnen Rolv Helgerud, etter han overtok datteren Bjørg Helgerud i 1975.

I 1997 kjøpte Ragnhild Nøland og Willy Skjeggerud gården, i 2007 kjøpte John Myhrene gården av Nøland og Skjeggerud.

I 2010 kjøpte Kristian Johansen gården.

Ragnhild Nøland startet opp familiebarnehage, Nannas  i 1997. 27 februar 2001 startet de opp en enavdelings barnehage. Fra august 2004 ble Helgerud Barnegård gjort om til en toavdelings barnehage og Nnnas familiebarnehage ble lagt ned.

Fra 24 juli 2006 er Helgerud Barnegård as en privat treavdelingsbarnehage.Fra 10 desember 2007 har barnehagen vært eid av Lier Invest.