UTEOMRÅDENE

Vi har store uteområder.

Vi har store frie uteområder.

Bak hovedhuset har vi et stort uteområde som grenser mot jordene. Om vinteren når det er snø har vi mange flott skiløyper på jordene barna kan benytte seg av.Bak hovedhuset har vi noen lekeapparater, huske, et lite hus, sandkasse og asfaltert sykkelsti.

Bak bryggerhuset, avdeling Kyllingen er det flere lekeapparater. Her har vi og en liten binge der kaninene våre får gå ute om sommeren.

På tunet, utenfor låven har vi en inngjerding der grisen vår, Lynet, får gå ute og lufte seg.

Utenfor avdeling Harepus, som ligger i det brune huset på gården har vi en stor deilig sandkasse.

Alle barna benytter seg av alle uteområdene.

I tillegg benytter vi skogen bak gåren og jordene rundt som våre turområder.