HVORDAN FÅ BARNEHAGEPLASS VED HELGERUD BARNEGÅRD?

Barnehageplass kan søkes hele året. Hovedopptaket er 1. mars hvert år.

Søknadsskjema for barnehageplass finnes på Lier kommune sine hjemmesider:

http://www.lier.kommune.no

Vi tar opp barn hele året, dersom vi får ledige plasser.

Ved opptak av barn, følger vi barnehagens vedtekter.