REMIDA - VÅRT GJENBRUKSSENTER

I kjelleren på hovedhuset har vi et stort rom, der er mye av det vi har av materialer til å lage av, samlet og sortert etter farge. Mye av materialene vi har, har vi fått fra bedrifter, Søppel for dem, men skatter for oss, som vi kan bruke til å skape med.

Hit ned får barn gå sammen med voksne for å finne det de trenger for å skape, noe som blir til et produkt eller som er viktig for de i den prosessen de er.