HELGERUD BARNEGÅRD

Helgerud Barnegård as er en treavdelings privat barnehage, med barn fra 0-6 år. Vi holder til i naturskjønne omgivelser på en gård, avdelingene er i hvert sitt hus på gården.

Gjennom våre rutiner og årstidene vil barna få et innblikk i dyrestell, grønnsaks og fruktproduksjon. Vi er mye ute og har store uteområder der ungene kan bevege seg fritt, vi er ved skogkanten, og skogen benytter vi ukentlig.
Barnehagen er en Reggio Emilia inspirert barnehage. Grunnideen er at barnehagens identitet skapes ved at vi setter barna, pedagogene, familien, det fysiske miljøet og arbeidsmiljøet i sentrum.