GEITEBUKKEN, HAREPUS OG KYLLINGEN

I barnehagen har vi tre flotte avdelinger i hvert sitt hus.

De yngste barna i barnehagen er på Kyllingen. De holder til inne på gårdstunet, i det gamle bryggerhuset på gården.

Barn fra omkring 2 år er på avdeling Harepus. Harepus er i det brune huset på gården som ligger nærmest parkeringsplassen.

De eldste barna går på Geitebukken. Geitebukken er i hovedhuset på gården, som ligger inne på gårdstunet. I andre etage i hovedhuset har vi kontor og rom for personalet.